(รบกวนลูกค้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่นให้ครบถ้วนก่อนยืนยันการสมัคร)