แบบฟอร์มขอยูสเซอร์เพิ่ม (มีข้อมูลกับทางเราแล้ว)

สัญลักษณ์ คือ ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ
กรุณาเลือกคาสิโนที่ต้องการ

รหัสถอนเงิน ใช้ยืนยันตัวตน สามารถตั้งเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือ กี่หลักก็ได้ เอาไว้สำหรับสั่งการ ในกรณี ถอนเงิน โยกเงิน และต้อง "เก็บไว้เป็นความลับ"
หมายเหตุ : ในการขอยูสเซอร์เนมเพิ่ม จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเดียวกันกับยูสเซอร์ที่มีอยู่กับทางเราแล้วนะคะ (รหัสถอนเงิน ชื่อ เลขที่บัญชีโอนกลับ)